İBRAHİM SÖYLEMEZ

İBRAHİM SÖYLEMEZ

İBRAHİM SÖYLEMEZ

1. Akademik Unvanlar / Academic titles

MD. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara University School of Medicine, 1999-2005

Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD / Ankara University School of Medicine – Department of Psychiatry, 2005-2010

Uzm. Tabip Çanakkale Asker Hastanesi, 2011-2012

Uzm. Dr. İstanbul ATK, 2012-Halen

Öğretim Görevlisi İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, 2016-Halen

 

2. Uzmanlık Tezi

Söylemez İ, Berksun OE (2011) Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

 

3. Yayınlar

3.1. Söylemez İ, Şentürk V, Çevik A (2010) Anksiyete Bozukluklarında Psikoterapinin Uygulanabilirliği. Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics. 2010;3(4):109-22

3.2. Özver İ, Söylemez İ, Alpay N, Saygılı S (2014) Maluliyet Açısından Kurumlar Arası Farklılıklar. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildirisi

3.3. Söylemez İ, Berksun OE (2011) Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Poster Bildirisi, Sözel Bildiri, Araştırma Ödülü

 

4. Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sunumlar ve Konuşmalar

4.1. On Soruda Bir Konu “Rapor İster Ama Aslında Ne İster (On Soruda Rapor İstemiyle Başvurmuş Hastanın Ruhsal Muayenesi)” 19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TPD Adli Psikiyatri ÇB Etkinliği

 

5. Kurslar, Eğitimler ve Dersler

5.1. Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi. Hakan Türkçapar, 2007, Ankara

5.2. Aile Psikoterapileri. Emine Zinnur Kılıç, 15 Mayıs 2009, TPD Ankara Şubesi

5.3. Aile Terapilerine Giriş. Oğuz Berksun, 01.06.2008, Ankara

5.4. Kısa Acil Psikotarapi (Brief Emergency Psychotherapy) Uygulamalı Eğitimi. Yıldırım B. Doğan, 2008, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

5.5. Eklektik Yaklaşımlı Psikoterapi Supervizyonu. Oğuz Berksun, 2009, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

5.6. Takım Doktorluğu Kursu. 3-7 Şubat 2010, Ankara

5.7. EMDR Kursu. Burhanettin Kaya, 17 Haziran 2012, TPD İstanbul Şubesi

5.8. Hipnoz Kursu. Şeref Özer, 2014 TPD İstanbul Şubesi Eğitimleri, Haydarpaşa Numune Hastanesi

5.9. Geştalt Kuramı Temel Metodoloji Eğitimi. Uzm. Psk. Serap Sözen, 06 Mayıs 2013, Temas Danışmanlık, İstanbul

5.10. Kişilik Bozuklukları Dersleri (Psikodinaminin Temelleri, Oral Dönem, Anal Dönem, Ödipal Dönem, Ödipal Çatışma, Savunma Mekanizmaları, Kişilik Bozuklukları). Doğan Şahin, 2013-2014, İstanbul

5.11. Psikodinamik Terapi Süpervizyonu. Mine Özmen, 2013-2014, TPD İstanbul Şubesi

5.12. ACT (Kabul ve Kararlılık) Terapisi Kursu. Direnç Sakarya, 19-20 Mayıs 2018, İstanbul

 

6. Deneyimler

6.1. Dirençli Depresyonda Farmakolojik Tedavi ve EKT

6.2. Dirençli OKB’de Farmakolojik Tedavi

6.3. Dirençli Şizofrenide Farmakolojik Tedavi

6.4. Bipolar Bozuklukta İdame Tedavi

6.5. Bipolar Bozukluk ve Depresyon Tanısı Olan Kadınların Gebelik ve Laktasyon Dönemi Takibi

6.6. Demansta Farmakolojik Tedavi ve Psikososyal Müdahaleler

6.7. Konsultasyon Liyazon Psikiyatrisi

6.8. Depresyon, Panik Bozukluğu ve Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi

6.9. Ergenlerde Sınav Kaygısına Yaklaşım

6.10. Vajinismus Terapisi

6.11. Aile/Çift/Evlilik Terapisi

6.12. Etkileşim Odaklı Grup Psikoterapisi (16’şar seanslık 8’er üyeden oluşan 4 farklı kapalı grup psikoterapisi yönetimi)

6.13. Askeri Psikiyatri (Antisosyal Kişilik Bozukluğuna Yaklaşım, Simülasyona Yaklaşım, Askerliğe Elverişlilik)

6.14. Adli Psikiyatri (Ceza Sorumluluğu, Fiil Ehliyeti, Vasi Tayini, Yasal Danışman Tayini, Evlilik Butlanı, Ölü Kişilerde Geriye Dönük Fiil Ehliyeti, Cinsel Saldırı Mağdurlarında Ruh Sağlığı Değerlendirmesi, Zeka Gerilikleri, Kafa Travması Geçirmiş Vakalarda Maluliyet, Mahkûmlarda İnfaz Tehiri, Simülasyon)

6.15. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanı ve Tedavisi

 6.16. Kriz Yönetimi

6.17. Patolojik Yas Görüşmesi

6.18. Suicidal Vakaya Yaklaşım

6.19. Grup Psikoterapisi

 

10. Kongreler

10.1. 10. Bahar Sempozyumu 28 Mart – 2 Nisan 2006, İstanbul

10.2. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2008, Antalya

10.3. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi 20 – 24 Ekim 2009, Ankara

10.4. Temel Asistan Eğitimi. 31 Ekim-1 Kasım 2009, İstanbul

10.5. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya

10.6. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi 24-28 Eylül 2013, İzmir

10.7. 7. Psikiyatri Atölyeleri. 3-4 Kasım 2012, İstanbul Tıp Fakültesi

10.8. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi 12-16 Kasım 2014, Antalya

 

11. İlaç Firması Destekli Kurslar, Eğitimler, Toplantılar

11.1. Klinik Epidemiyolojiden Kanıta Dayalı Tıbba Doğru: Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler ve Sayımsal Çözümleme. Ümit Tural, Aslıhan Özlem Polat, 7 Aralık 2013, İstanbul

11.2. Kişilik, Aşk ve Cinsellik. Doğan Şahin, 25.01.2015, Taksim Titanic Otel

 

12. Türkiye Psikiyatri Derneği Eğitimleri

12.1. Endokrin Hastalıklarda Psikiyatrik Sorunlar. Çağatay Karşıdağ, 10 Kasım 2012, TPD İstanbul Şubesi

12.2. Kişiler Arası Psikoterapi. Nazan Aydın, 2014, TPD İstanbul Şubesi

12.3. Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (REBT). Olga Güriz, 2014, TPD İstanbul Şubesi

12.4. Hipnoz Temel Eğitimi. Şeref Özer, 2014, TPD İstanbul Şubesi

12.5. Şema Terapi Dersi. Alp Karaosmanoğlu, 2014, TPD İstanbul Şubesi

12.6. Psikosomatik Hastalarla Çalışmak. Tevfika İkiz 22.01.2015, TPD İstanbul Şubesi

12.7. Motivasyonel Görüşme. Kültegin Ögel, 24.01.2015, TPD İstanbul Şubesi

12.8. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisinde Kognitif Terapi. F. Mükerrem Güven, 29.01.2015, TPD İstanbul Şubesi

12.9. Vaka Tartışmaları: 1) Psikoonkoloji Olgusu: Meme Kanseri Sürecinde Depresyon, 2) Yüzlerce Hastane Başvurusuna Karşın Psikiyatrik Tanısı Kesinleşmemiş Atipik Bir Olgu, 20.12.2016, TPD İstanbul Şubesi

 

13. Ödüller

13.1. Araştırma Bildirisi Ödülü: Söylemez İ, Berksun OE (2011). Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

 

14. Verilen Dersler

14.1. Adli Tıp Kurumu Asistan Dersleri, 2014 Güz Dönemi

14.1.1. Adli Psikiyatride Ceza Sorumluluğu

14.1.2. Adli Psikiyatride Psikotik Bozukluklar

14.2. Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

14.2.1. Savunma Mekanizmaları

14.2.2. Psikoterapiler

14.2.3. Psikodinamik Psikoterapiler

14.2.4. Klinik Görüşme ve Değerlendirme

14.2.5. Psikiyatrik Muayene ve Semiyoloji

14.2.6. Erişkin Psikopatolojisi

14.2.7. Anksiyete Bozuklukları

14.2.8. Vaka supervizyonları

14.2.9. Çocuk Psikopatolojisi

14.2.10. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

 

15. Gönüllü Etkinlikler

15.1. Film Sonrası Psikodinamik Tartışmalar, Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji YL öğrencileriyle

15.1.1. Old Boy (Chan-Wook Park, 2003)

15.1.2. Mommy (Xavier Dolan, 2014)

 

16. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

16.1. Türk Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

16.2. Türk Tabipler Birliği İstanbul Şubesi